Hva som skjer siden 2015?

Litt om Venezuelas politikk siden 2015.

 

  1. Opposisjonen vinner valget i desember 2015 og ender opp med to tredjedeler av setene i nasjonalforsamlingen.

 

  1. Før de nye representantene kunne innta plassene sine i nasjonalforsamlingen, utpeker regjeringen nye dommere (fra eget parti) til Høyesteretten. Dette gjorde de utenfor det som er de normale tidsintervaller for utbyttinger, og uten lovmessig grunnlag.

 

  1. Regjeringen sammen med den "nye og lydig " Høyesteretten forhindret 4 representanter fra Amazonas i å tre inn i sine nye stillinger i nasjonalforsamlingen. Dette for å sette en stopper for flertallet som opposisjonen hadde fått ved valget. Regjeringen beskyldte opposisjonen for valgfusk i Amazonas valgkretsen, men saken har aldri vært oppklart.

 

  1. Etter 8 måneder uten noe avklaring om saken i Amazonas, nasjonalforsamlingen velger å innsette de 4 representantene igjen. Høyesterettens erklærer nasjonalforsamlingen i "respektløshet" og ignorerer alt som kommer fra denne.

 

  1. Regjeringen og Høyesteretten forsetter i flere måneder å ignorere nasjonalforsamlingens (AN) vedtekter.

 

  1. I 2016 forsøker opposisjonen å kalle inn til en lovlig og konstitusjonell folkeavstemning/referendum mot presidenten, men blir avvist av Høyesterettsen og valgorganet CNE.

 

  1. I mars 2017 kom Høyesteretten ut med dom 155 og 156 som ville ta alt myndighetene fra nasjonalforsamlingen.  Justisminister Luisa Ortega Diaz var ikke enige og sin erklæring om at tilstanden i landet var ukonstitusjonell og at lovbestemmelser ikke ble respekterte kom som en overraskelse for de i regjeringen og opposisjonen. Folk protesterer i gatene. Mer enn 100 protestanter blir drept.

 

  1. For å holde kontroll over protestene, Maduros etablerer en ny grunnlovsforsamling (ANC) som skulle være en parallell nasjonalforsamling for regjeringen. Det første den grunnlovsforsamlingen gjør er å fjerne justisminister Luisa Ortega, og hun er nødt til å flykte landet. Demonstrasjonene avtar. Det er starten på et lengre periode med utvidet kontroll fra regjeringen sin side.

 

  1. I september 2017 startet det i den Dominikanske Republikk en forhandlingsprosess som skulle føre fram til et kompromiss mellom begge partene. Opposisjonen krever: et fritt valg, frigjøring av politiske fanger, anerkjennelse av nasjonalforsamlingen (AN). Forhandlingene blir avsluttet januar 2018 uten noe resultat. Maduro fremskynder presidentvalget.

 

  1. Presidentvalget finner sted 20. mai 2018, men blir fordømt som ukonstitusjonelt. Valgkomitéen i landet (CNE) utpeker Maduro som vinner, men opponenten Henry Falcon avviser resultatet. De fleste landene i verden anerkjente ikke valget eller Maduros grunnlovsforsamling (ANC).