Venezuela i tall

Diktaturet har effektivt stengt eller ekspropriert nasjonal presse, samt utvist internasjonale medier. De har ekspropriert produktive selskaper i landet for å ødelegge dem, og dermed ødelegge innenlandsk produksjon. I dag må Venezuela importere omlag 90% av landets forbruk. Valutavekslingen er kontrollert, noe som har ført til en gjennom en stor grad av korrupsjon, hvor myndighetene bestemmer hva som skal importeres, hvem som for lov til det, og til hvilken pris varene skal selges.

Dette har ført til en stor humanitær krise, med alvorlig mangel på mat, medisiner og reservedeler til biler, maskiner, utstyr mv.

Over 60% av Venezuelas befolkning spiser bare 1 til 2 måltider om dagen.

Valutakontrollen har ført til et enormt svart marked, hvor amerikanske dollar handles for hele 500 ganger høyere verdi enn den offisielle. Minstelønnen er ca 340 kr i måneden, arbeidsledigheten over 20% og fattigdommen over 70%. Venezuela har verdens høyeste inflasjon med over 800% i 2016 og forventes å bli over 2000% i 2017.

Hvert 18. minutt blir det begått et drap. I 2016 var det 28,479 voldelige dødsfall i landet. Venezuela er også landet med den høyeste frekvensen av kidnappinger i Latin-Amerika.

Det er over 200 politiske fanger, inkludert militære, studenter og politiske. Det er anslått at om lag 2 millioner venezuelanere har blitt tvunget til å emigrere i de siste 17 årene.

11.466 spedbarn døde og 756 gravide kvinner døde KUN i 2016 grunnet manglende helsehjelp.

90% av befolkningen mener nå myndighetene gjør en svært dårlig jobb.

 

HJELP!!! Kan situasjonen i Venezuela diskuteres i parlamentet/stortinget? Kan dere be utenriksministeren Børge å fordømme brudd for DDHH og be om å kunne bistå med humanitær hjelp? Våre familier dør som fluer både i protestene (ca. 70 døde ila to måneder), for underernæring, manglende medisiner og som ofrer for kriminalitet.   

 

Hilsen

En desperat norsk-venezuelaner

Maylem Lauvstad

 

 

 

 

Brev publisert i sosialemedier juni 2017 av Maylem Lauvstad