Hva skjer i Venezuela?

Visste du at den norske ambassaden i Venezuela forlot landet i desember 2012 på grunn av den alvorlige situasjonen og usikkerheten i landet?

Venezuela, landet med de største oljereservene i verden, har siden 1999 vært utsatt for et korrupt Castro-kommunist narko-diktatur assosiert med terrororganisasjoner. Denne er kjent som Chavismen, og har ført til en dyp humanitær krise og også resultert i at landet har blitt et av de mest voldelige og farligste i verden.

I Venezuela er det ingen reell maktfordeling. Siden begynnelsen har diktaturet steg for steg tatt kontroll over makten i landet: Den dømmende, den lovgivende, og den utøvende, samt de 4 komponentene som utgjør de væpnede styrker. Disse har blitt infiltrert av tusenvis av cubanske agenter. Det nyeste eksempelet på dette var i desember 2015 der opposisjonen vant et kvalifisert flertall i nasjonalforsamlingen. Men 3 av stortingsrepresentantene ble ikke godtatt, slik at de «unngikk» et kvalifisert flertall, og dermed begrenset nasjonalforsamlingens myndighet. Regimet utnevnte så ulovlig nye Chavista-dommere i høyesterett, som har opphevet alle nye beslutninger i nasjonalforsamlingen.

Venezuela i tall:

Diktaturet har effektivt stengt eller ekspropriert nasjonal presse, samt utvist internasjonale medier. De har ekspropriert produktive selskaper i landet for å ødelegge dem, og dermed ødelegge innenlandsk produksjon. I dag må Venezuela importere omlag 90% av landets forbruk. Valutavekslingen er kontrollert, noe som har ført til en gjennom en stor grad av korrupsjon, hvor myndighetene bestemmer hva som skal importeres, hvem som for lov til det, og til hvilken pris varene skal selges.

Dette har ført til en stor humanitær krise, med alvorlig mangel på mat, medisiner og reservedeler til biler, maskiner, utstyr mv.

Over 60% av Venezuelas befolkning spiser bare 1 til 2 måltider om dagen.

Valutakontrollen har ført til et enormt svart marked, hvor amerikanske dollar handles for hele 500 ganger høyere verdi enn den offisielle. Minstelønnen er ca 340 kr i måneden, arbeidsledigheten over 20% og fattigdommen over 70%. Venezuela har verdens høyeste inflasjon med over 700% i 2016 og forventes å bli over 2000% i 2017.

Hvert 18. minutt blir det begått et drap. I 2016 var det 28,479 voldelige dødsfall i landet. Venezuela er også landet med den høyeste frekvensen av kidnappinger i Latin-Amerika.

Det er over 100 politiske fanger, inkludert militære, studenter og politiske. Det er anslått at om lag 2 millioner venezuelanere har blitt tvunget til å emigrere i de siste 17 årene.

90% av befolkningen mener nå myndighetene gjør en svært dårlig jobb

 

Det venezuelanske regimet er knyttet til mektige narkotikakarteller i Latin-Amerika, og mange av politikerne er anklaget for alvorlige forbrytelser, også inkludert drap. Visepresidenten er ettersøkt av amerikanske DEA for narkotikasmugling, og den tidligere stortingspresident regnes å være topplederen i

det beryktede Soles narkokartellet. Den venezuelanske regjeringen har gitt venezuelanske pass og visum til Hizbollah-terrorister, blant andre.

Etter utallige protester gjennom årene, har nå fra en måned tilbake folk vært daglig i gatene for å demonstrere. Det er fredelige demonstrasjoner hvor de krever frihet og demokrati. De har derimot blitt brutalt undertrykket av nasjonalgarden og bevæpnet paramilitært politi. Det har vært 40 dødsfall, for det meste unge studenter, samt tusenvis skadet, arrestert eller forsvunnet.

Det diktatoriske regimet i Venezuela har i praksis begått et statskupp da høyesterett besluttet å oppløse nasjonalforsamlingen, samt at de nå har annonsert å endre grunnloven for å utpeke en ny «nasjonalforsamling» som ikke skal være demokratisk valgt av folket.

 

Befolkningen er i daglige demonstrasjoner i gatene i den siste måneden. De krever:

- Lovlige demokratiske valg

- Internasjonal humanistisk hjem for å få mat og medisiner.

- Frigjøring av de politiske fangene

- Oppløsning av de regjeringsstyrte paramilitære militsene, med innlevering av våpnene.

Hvordan kan du hjelpe Venezuela?

Spre nyhetene om det som skjer i Venezuela, både verbalt og i sosiale nettverk. Delta i demonstrasjoner.

Pressen: Informere om det konstante og systematiske bruddet på de demokratiske prinsipper, lover og menneskerettigheter

Den norske regjeringen: Uttale seg offentlig og kritiser åpent det pågående statskuppet, samt bruddene på menneskerettighetene. Krev demokratiske valg, løslatelse av politiske fanger, hjelpe til med å få til internasjonal nødhjelp av mat og medisiner. Krev oppløsning av regjeringsstøttede paramiliære militser. FN, EU og mange land har allerede gjort dette. Norge bør også gå offentlig ut og motsette seg det pågående statskuppet og støtte de demokratiske verdier i Venezuela.