Folkeavstemning eller "Consulta popular" 16J

Ca 7,2 millioner venezuelanere stemte i går mot president Maduros (grunnlovsstridige) grunnlovsgivende folkeforsamling (sk. "constituyente") som skal velges 30. juli, der han selv har (grunnlovsstridig) bestemt at en stor andel av kandidatene skal velges fra regimetro deler av forvaltning og samfunnsliv, og der det eneste formålet er å omgå demokratiske valg for å tviholde på en brutal makt som for lengst har gått ut på dato. De aller fleste pålitelige målinger viser at Maduro har en støtte på ca 20-25 %. Det var derfor viktig for opposisjonen og for Venezuelas befolkning å vise verden at Maduros constituyente ikke har befolkningens støtte overhodet.

7,2 millioner er marginalt mindre enn det antall stemmer opposisjonen vant et øredøvende flertall med ved valget av nasjonalforsamling ultimo 2015, da opposisjonen fikk ca 7,7 millioner stemmer (Maduros koalisjon fikk ca 5,6 millioner stemmer).

https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Venezuela_de_2015

Gårsdagens stemmeantall må imidlertid vurderes i lys av de omstendigheter valget skjedde under:

  • Valget var en såkalt populær konsultasjon initiert av opposisjonen, uten verken medvirkning, støtte eller finansiering fra landets valgmyndigheter (som er diktert av Maduro).
  • Valget ble således gjennomført som en provisorisk grasrotbevegelse, blant annet med bruk av kirker som valgsteder, og med sosiale medier som kommunikasjonsplattform.
  • Valget ble gjennomført med bare noen få (2-3) ukers forberedelse og varsel.
  • Statlige TV-kanaler ble forbudt å omtale valget, og de få private TV-selskaper som har rikskonsesjon omtalte heller ikke valget av frykt for å bli tatt av lufta.
  • Antall valgsteder var 7 ganger færre enn ved ordinære valg.
  • Maduro fant det for godt å gjennomføre et "prøvevalg" for constituyente-valget samme dag.
  • Selv om valget i det store og hele forløp fredelig, var det hendelser med trusler og vold fra Maduros "colectivos"; regimetro og armerte MC-motoriserte bander som terroriserer befolkningen uten nevneverdig innblanding fra politiet og det militære. Fire eldre kvinner ble skutt av colectivos i valgkøen i bydelen Catia i Caracas i går, hvorav én av disse døde.

Konklusjonen er derfor at valgdeltakelsen i går må vurderes som svært høy, og et uttrykk for massiv støtte til opposisjonens krav om frie og uavhengige presidentvalg og avsetting av Maduros brutale maktapparat."


Lars Marius Holm.