ERTEKROKEN CHAVEZ

Mandag 27. september 2010 av Kristin Clements blogg.

 

 

I går var det valg til nasjonalforsamlingen i Venezuela. Hugo Chavez tillater ikke internasjonale valgobservatører, og det bidrar til å reise tvil om hvorvidt valget i ett og alt foregår slik det skal.(Oppdatering: På Urix i går ble det referert til både nasjonale og internasjonale valgobservatører - uten at det fremgikk klart hvilke fullmakter de hadde. Min kilde er The International Republican Institute, IRI, som skriver: "President Chavez and the Venezuelan National Electoral Council are not permitting international observers to monitor the national assembly elections, and are limiting the number of domestic, civil-society observers as well.resident Chavez and the Venezuelan National Electoral Council are not permitting international observers to monitor the national assembly elections, and are limiting the number of domestic, civil-society observers as well.)  Likevel er det nok sant, og ikke så veldig overraskende, at det er Chavez' støttespillere som vinner valget.

Det overrasker neppe heller NRK. Allerede tidlig i morges kunne Joar Hoel Larsen slå fast at valget "har gått veldig ordentlig for seg", og at "de" (hvem de, forresten?) er "meget fornøyd" med gjennomføringen.

I tillegg kunne Joar Hoel Larsen fortelle oss hvorfor det går så bra med Chavez, selv om det er en viss "Chavez-slitasje" i Venezuela: Chavez har nemlig stor oppslutning blant de fattige, fordi han har "gjort veldig mye" for å utfordre høyresiden og for de fattige. De rike og velstående, derimot, som også kontrollerer de privateide mediene, "hater han som pesten". Og årsaken til det er åpenbar, for som Joar Hoel Larsen forklarte: Når noen får mer, må noen få mindre. Derfor hater de rike Chavez.

Chavez er, ifølge Joar Hoel Larsen, sosialist, nasjonalist og anti-imperialist. Han utfordrer og "erter" USA og vestlige verdier. Han er uortodoks, karismatisk og eksentrisk, eller som programlederen la til - han er en ertekrok. Han har, igjen ifølge Hoel Larsen, "greid å få gjennomført en endring i Grunnloven", som gjør at han kan sitte nærmest til evig tid. Men heldigvis: Chavez "bryter sjelden regler".

Joar Hoel Larsen fikk sjansen to ganger i morges. Han var både i radio og TV. Men ingen av gangene kom han på å nevne at det går svært dårlig med økonomien i Venezuela, at inflasjonen er den høyeste og veksten (antagelig) den laveste i hele Latin-Amerika, at det kommer en strøm av påstander, som for mange virker stadig mer troverdige, om former for nepotisme, korrupsjon og vanstyre, om en enorm stigning i kriminaliteten og antall mord, om vilkårlig fengsling, sensur og brudd på menneskerettighetene.

Chavez' retoriske form tilspisser seg stadig. Han advarer nå sine politiske motstandere mot sabotasje av den bolivarianske revolusjonen med slagord som Sosialistisk fedreland eller dø!

 

Men ingenting av dette syntes altså NRK det var verdt å nevne.

Historien om Hugo Chavez' sosialistiske eksperimenter i Venezuela er ikke ferdig skrevet. Kanskje blir det ikke verre, og kanhende går det på en eller annen måte bra til slutt.

Men det er ikke sikkert.

Det kan også gå riktig ille. For kanskje er det som skjer i Venezuela, bare nok et mislykket  forsøk på å skape et sosialistisk paradis, som til slutt ender med forferdelse.

De som beundrer Chavez, pleier å minne om at han er demokratisk valgt.

Det var Hitler også.